Leger des Heils: #jebentnietalleen

Wat doet het Leger des Heils?

Doen wat we geloven

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie met duizenden vaste medewerkers en vrijwilligers. Met een directe en energieke aanpak verlenen zij al zo’n 125 jaar hulp aan mensen in onze samenleving die daar behoefte aan hebben, waarbij hun achtergrond buiten beschouwing wordt gelaten. Door middel van het organiseren van allerlei activiteiten/projecten, maakt het Leger des Heils het voor iedereen mogelijk om (beter) te participeren in de maatschappij. Deze hulp wordt geboden aan mensen aan de onderkant van de samenleving. Hierbij kun je denken aan hulp voor mensen zonder onderdak, hulp bij de opvoeding, gezondheidszorg, arbeidsre-integratie, vrijetijdsbesteding, maaltijdprojecten, aanbod van (goedkope) kleding in Leger des Heils – winkels en Seniorenclubs.

Wat doet SQPeople?

Eenzaamheid #jebentnietalleen

‘Wij geloven dat iedereen ertoe doet.’

Voor het project ‘eenzaamheid’ leggen wij de focus op eenzaamheid onder ouderen in Nederland. Steeds meer mensen in Nederland hebben hiermee te maken. Nederland telt maar liefst 4,1 miljoen ouderen waarvan er 1,2 miljoen (erg) eenzaam zijn.

Om ervoor te zorgen dat het Leger des Heils de strijd tegen eenzaamheid kan winnen worden er tal van projecten opgezet en met plezier uitgevoerd. SQPeople draagt hieraan bij door op zoek te gaan naar donateurs voor het Leger des Heils. Deze donateurs steunen dan de volgende projecten:

Grijs Genoeg(en) – woonbegeleiding voor ouderen

Helpt mensen van 55 jaar en ouder die sterk teruggetrokken leven en niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Denk hierbij aan mensen die het moeilijk vinden om de dag door te komen of het huis schoon te houden. Ook kunnen zij het moeilijk vinden erop uit te gaan om boodschappen te doen. Vaak spelen psychiatrische problemen en/of verslavingen hierbij een rol.

Bij Bosshardt – een huiskamer voor iedereen

Het leger des Heils heeft op tal van plaatsen in Nederland ‘huiskamers’. Op deze plaatsen worden activiteiten en maaltijden georganiseerd. Soms voor mensen die zelf geen maaltijd kunnen betalen, maar soms ook voor mensen die anders niemand hebben om mee te eten. Men kan er ook terecht voor een kop koffie of een luisterend oor.

De Soepbus – meer dan alleen soep

Het doel van de Soepbus is om in contact te komen met mensen die op straat, onder een brug of in het bos slapen. Als het lukt om hun vertrouwen te winnen probeert het Leger des Heils ze verdere hulp te laten aanvaarden. Op die manier wordt er meer perspectief voor de toekomst geboden.

© SQPeople 2021 - Alle rechten voorbehouden - Privacy & Disclaimer - Backstage
YES! IK WIL DIRECT AAN DE SLAG!